Forord af Birgitte Dinesen


Et to-bindsværk ’med gods i’ af Poul Christiansen har set dagens lys efter 5 års intenst research på lofter og i kældre og skriveri til langt ud på de sene nattetimer.

Som godsejer og 8. generation på Kragerup Gods føler jeg mig beriget belært og beæret over at Poul har lagt sin sjæl og hjerte i denne bog. Bogen beskriver ikke kun godsets historie og livet på landet, bøgerne er lige så meget et lille stykke egns- landbrugs- og Danmarkshistorie om traditioner, skikke på en måde som gør læsningen mere forståelig.

 

Poul er samtidig en god og erfaren fortæller som har formået levende at fortælle om de gamle slægters liv uden dog at gå i de mindste detaljer.

Hvis I tænker det lyder kedeligt… så tager I helt fejl for var godsejeren nærig, doven eller hoven, kvinderne bekymrede og sorgbetynget får I alle disse skønne anekdoter med. Bøgerne er derfor underholdende læsning.

Hvorfor har nogle godser (og slægter) overlevet og andre ikke, hvorfor har nogle fornyet sig og andre er ’faldet i staver… det giver bogen også et bud på.

Jeg kan kun sige god læsning, nyd en underholdende og rigt illustreret stykke Danmarkshistorie (eller krønnike?) Man har aldrig kedet sig på Kragerup, derfor kommer du heller ikke til det.


Tak til dig Poul… for kærlighed til og passion for Kragerup Gods.

  

Kammerdame, hofjægermester Birgitte Dinesen


Bind 1

År 1000 til 1801

297 sider

For første gang nogensinde er historien om herregården Kragerup og dets ejere skrevet ned og udgivet. To bindsværket Kragerup et gods med historie fortæller gårdens historie med godt og ondt.


Den gamle herregård, som vi i dag kalder et gods, udgør ikke blot et smukt og malerisk indslag i det danske landskab, men til det smukke bygningsværk knytter der sig også en betydningsfuld historie. Den historie fra den hedenske vikingetid over den kristne middelalder til i dag, har Poul Christiansen fået levendegjort på en spændende og fin måde. Vi følger gården og dens skiftende ejere fra en simpel bondegård, henover en herregård til det gods vi kender i dag. Det er en historie om kongernes magt og virke eller mangel på samme, den danske adels storhedstid og dens fald, om fæstebondens urimelige vilkår og hvordan og hvorfor samfundet har ændret sig til, det Danmark vi kender i dag.


Det er tydeligt at Poul Christiansen har erfaring som skribent, historiker og fortæller. Han har forstået at skrive historie på en saglig og fin måde. Han har mange sjove sidehistorier og forstår at fortælle dem på rette tid og sted, mens den store historie fortælles med kærlighed til godset og med respekt for historien.

Bind 2

År 1801 til 2020
307 sider

Det er historien om driftighed, viljestyrke og et slægtskab ud over det sædvanlige, men også historien om familiefejder, krig, sygdom, kærlighed og død.


Her i andet bind møder vi i starten af 1700 tallet forpagterparret på Hagestedgaard Jørgen Dinissøn og hans hustru Ellen Marie Andersdatter Rose. I bogen følger vi deres efterkommere frem til foråret 2020. Vi bevæger os fra en forpagterfamilie over jurister til en godsejer som kongen godkendte som baron Gyldenørn til Gyldenholm.  


Gennem familieskab med en af de mest lærde professorer på Sorø Akademi fortsætter slægten deres evige stræben mod at blive medlem af landets absolutte elite. Godset går fra faderen til den ældste søn, de øvrige sønner køber nye godser og døtrene bliver gift ind i landets finest adelige familier.

Tre af slægtes sønner deltager i de ulige kamp i Sønderjylland i 1864. Krigens oplevelser vækker slægtens forfattergen og de næste fire generationer blev kendte forfattere, herunder Karen Blixen.


Godset og familie Dinesen kæmpede sig igennem de vanskelige tider i starte af 1900tallet, gennem 1. og 2. verdenskrig, blot for at se, hele avlsgården brænde ned ved en pyromanbrand i 1959. 

Godset og familie Dinesens overlevelsestrang var stor, Kragerup Gods står i dag  som et stort oplevelsescenter, med mange aktiviteter, restaurant- og hoteldrift, men de gamle dyder at dyrke jorden og skoven er ikke glemt.


Klik her - for at se hvilke herregårde og steder der omtales i bøgerne.